Μαΐ, 20 2016

A Few of My Favorite Things

Happy day after Labor Day. Or, more appropriately, summer’s-over-hope-you-had-fun-because-the-cold’s-coming-soon-take-cover day.

It may be September, but we’re not giving up hope just yet. Perhaps reliving some of the great things from August will help us keep that summer fun going straight into fall. Or at least we can hope.

Πληροφορί

  • Διάταξη πλήρους διάταξης; :0
  • Συγγραφέας FullName :Alex Davidson
  • Συμμετέχων: :woosa
  • Ημερομηνία Δημιουργίας :2016-05-23
  • Ετικέτες: